top of page

детска площадка - кв. Баждар гр. Габрово

фаза: Технически проект

инвеститор: ЦБА АД

дата: май  2012

реализация:  да/2015

Детската площадка е разположена в квартал Баждар  гр. Габрово.

Проектното решение развива концепцията за функционално композиционно и обемно - пространствено изграждане на територията, чрез локализация на места за различни видове игра и отдих, с оглед постигане на най-благоприятен естетически и функционален ефект.

Обособената площадка за игра е  проектирана в съответствие с Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра на открито и съчетава следните занимания: люлеене, пързаляне, катерене, гимнастика, клатушкане, пазене на равновесие, общуване,  предназначена е за възрастова група от 3 до 12 години.

Общата площ на игровата зона е 250 кв.м.

Използваните детските съоръжения са на френската фирма PROLUDIC 

bottom of page