top of page
k01
k02
k05
k03
k04
k06
k07
kabile08
kabile04
kabile03
kabile01

Рехабилитация на туристическа инфраструктура на Национален археологически резерват  "КАБИЛЕ"

 гр. Ямбол

фаза: Работен проект

инвеститор: Община Ямбол

дата: април 2010

реализация: да/август 2015

колектив: проектантско бюро КОТА НУЛА

награда:  Почетна грамота  "ARCHI MAG" в АРХИМОРИЯ '11 гр. Бургас

Национален археологически резерват КАБИЛЕ се намира в местност "Хисарлъка" в близост до гр. Ямбол и е държавна публична собственост. Общата площ на резервата е 289,321 дка. 

Общата цел на проекта е да разнообрази и подобри туристическата инфраструктура и атракции чрез реновиране на съществуващата инфраструктура.

Задачите за осъществяване на композиционното решение са:

  • Локализация на основните параметри и отделните малки архитектурни обекти в терирорията на разглеждания район с оглед постигане на най-благоприятен естетически и функционален ефект;

  • Обезпечаване на необходимите пешеходни връзки;

  • Създаване на хармонично композиционно единство между отделните съществуващи елементи;

  • Хармонично вписване на композиционното решение в заобикалящата го среда.

Основните архитектурни елементи предвидени на територията на обекта са:  Дървен мост над римските терми с оглед опазване на архитектурното наследство и безпроблемното преминаване над археологическите разкопки и спомагане за по доброто им възприемане и две изгледни площадки  разположени във високата част на резервата.

 

bottom of page