top of page
реализация

Сетивна градина къ м дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства  - гр.ГАБРОВО

фаза: Работен проект

инвеститор: Община Габрово

дата: август 2018

реализация: да / 2019

колектив: проектантско бюро АРК Проект

Сградата и имота обект на настоящата проектна разработка са разположени в източната периферия на градския център на Габрово във вътрешноквартално пространство, между високоетажни и средноетажни жилищни сгради.

Проектната разработка  предлага  обособяването на тематична площадка (сетивна градина) , оказваща  въздействие върху четирите елемента на централната нервна система -  сетивно двигателното развитие, перцептивно двигателно развитие (слухови езикови умение, зрително пространствено възприятие, внимание, координация), когниция, предназначена за деца  и младежи с увреждания, които имат значителни дефицити в това отношение и нарушения. Общата площ на сетивната градина   е 215 кв.м , в нея са разположение следните кътове и зони:

  • Ароматна билкова градина – състояща се от 16 вида ароматни билки: Rumex acetosa, Primula veris, Malva sylvestris, Brassica nigra, Mentha spicata, Pastinaca sativa ,Satureja picsa, Melissa officinalis, Salvia officinalis, Ononis spinosa, Origanum heracleoticum, Gallum verum, Trigonella foenum – graecum, Thymun atticus и Jasminum fruticans

  • Пътека с различни видове настилки – дължината на пътеката е 23 метра с широчина 1,5 м, изградена различни видове настилки от естествени материали - пясък, дървесен чипс, трошен камък, съчетани с дъски за преминаване с размери 120/20 см.

  • Зона с различни видове настилки и текстури – общата площ на зоната е 16 кв.м. изградена от пясък, дървесен чипс, трошен камък и почва(хумус).

  • Игри в настилката - нарисувани върху настилката от бетонни павета (дълъг скок и спектър на цветовете) оказващи влияние върху координацията, зрително пространствено и цветово възприятие.

  • Класна стая на открито – състои и се от черна дъска за рисуване и дървени пънчета за сядане разположени около нея.

  • Музикална игра - възпроизвеждаща реални музикални тонове чрез удрянето с палки по тръби с различна дължина.

  • Трибуна от дървени трупи –изградена от 4бр дървени трупи с размери 200/40/40 см.

  • Пейки от габиони - 4 броя габиони с размери 200/50/50 см от поцинкована мрежа с каменен и дървен пълнеж.

  • Бали от слама – 3 броя

  • Дървени пънчета за сядане – 10 броя.

Около сетивната градина е предвидено да се изгради ограда от жалузи  с височина 200 см. Общата дължина на оградата е 59 л.м. с един брой еднокрила врата.

bottom of page