top of page

детска площадка - Морска градина гр. Приморско

фаза: Работен проект

инвеститор: Община Приморско

дата: май  2019

реализация:  да/2019

колектив: проектантско бюро КОТА НУЛА

Детската площадка е разположена в морската градина на град Приморско 

Проектната разработка предлага се обособяването на детска площадка за игра, проектирана в съответствие с изискванията на „Наредба № 1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра”. и с наличната дървесна и храстова растителност, предназначена за  възрастова група от 3 до 12 години. 

На територията на детската площадка са разположение четири съоръжения за игра предлагащи следните занимания: люлеене, пързаляне, клатушкане, провиране, пазене на равновесие, катерене, общуване, ролеви, тематични и колективни игри.  Общата площ на игровата зона е около 260 м2.

Използваните детските съоръжения са на българската фирма ROBIFOREST

bottom of page