top of page

Рехабилитация на дворно пространство  - м. Кайлъка гр. Плевен

фаза: Работен проект

инвеститор: частен

дата: юли 2019

Основен акцент в проектната разработка е изграждането  на открит биобасейн (natural pool), с размери 17х9 метра.  В дворното пространстово съща така са разположени детски кът, огнище (firepit), зеленчукова градина, предложена е и  цялостна рехабилитация на съществуващите настилки, стъпала и подпорни стени. 

bottom of page