top of page
ru01
ru04
ru03
ru02

Преустройство на обществена сграда в общински център за работа с деца  „РАДИОН УМНИКОВ“ 

гр. Габрово

фаза: Идеен/Работен проект

инвеститор: Община Габрово

дата: януари 2016

реализация: не

архитектура: проектантско бюро АРК Проект

                           арх. Мария Хлебарова

                           арх. Станимир Семов

                           арх. Елена Андреева

Сградата предвидена за общински център за работа с деца е ситуирана в имот от 1227.0 м2  в центъра на Габрово, до пешеходната улица "Генарал Радецки"и централната градска градина. 

Функционално пространството пред сградата се раздея на две основни зони'.

  • Зона пасивен отдих - трибуни от декинг.

  • Зона за активен отдих - сцена  и детска зона с вградени в настилката  трамплини.

Така направеното зониране запазва пешеходните комуникационни връзки между пешеходната улица градската градина  и сградата, обект на настоящата проектната разработка.

Проектното решение предлага демонтаж на съществуващата настилката и поставянето на нова от различни цветове гранит (повтарящи цветовете на настилката на пешеходната улица "Генерал Радецки"), като с различен рисунък се сепарират условно зоните на различна активност в дворното пространство: ползвани са оформени гранитни плочи с размер 20х20х4см в два нюанса сиво за основна настилка и кафяво-червено (риолит) за „сцената“, като чрез разместване на отделни плочи се осъществява плавен импресионистичен преход между тях. От източната страна на сградата се предвижда подмяна на съществуващата настилка от бетонни плочи с гранитни павета 10/10/10см.

Пространството под съществуващата дървесна растителност от към ул. „Генерал Радецки“ се покрива с WPC декинг, обособявайки се като трибуна на две нива. Височината на сядане на първото ниво е 31 см, а на второто 43 см. Местата за отдих и наблюдение са с ориентация към входа на сградата зоната предвидена за сцена и пешеходната улица.

bottom of page